2724 Újlengyel, Hernádi dűlő 18. Hungary  Tel.: +36-30-964-8272  Fax: +36-29-585-051  Adatvédelem/GDPR  Nyelv:

 
Információ kérésSZÉP kártya elfogadóhely
SZÉP kártya elfogadóhely

LYONESS - Pénzvisszatérítés minden vásárlás után

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)


Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei Innatura Hungary Kft. 2724 Újlengyel, Hernádi dűlő 18.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, hozzájárulás, illetve jogos érdek alapján.
Jogos érdek alapján történő adatkezelés Az általunk meghirdetett állásokra jelentkezettek adatai, önéletrajzai
A személyes adatok címzettjei Count-art Kft., Könyvelőiroda
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás Nem történik.
Tájékoztatás a jogokról Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit Innatura Hungary Kft. 2724 Újlengyel, Hernádi dűlő 18.
Hozzájárulás visszavonásának módja írásban, tértivevényes levél útján
Az érintett személyes adatok kategóriái Név, lakcím, emailcím, telefonszám, tőlünk szolgáltatásokat igénybevevő vendégek esetében a vendégkönyvbe kötelezően megadandó adatok, foglalkoztatással, munkába-állással kapcsolatos személyes adatok, önéletrajzok
Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama A számviteli törvényben meghatározott ideig, illetve amennyiben a törvény lehetővé teszi az adat törlését, a hozzájárulás visszavonásáig
A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Vissza

 © 2006-2019 Innatura Hungary Kft. Designed by Gustafsson, Powered by Dreamland SWH.